LAB

Instrumentvaskere sykehuslaboratorier apotek og i næringsmiddelbransjen.

Med oppvaskmaskiner for laboratorier, spesielle prosedyrer for etterbehandling samt perfekt koordinert tilbehør, leverer KEN HYGIENE SYSTEMS systemløsninger for etterbehandling av forskjellige typer laboratorie glass artikler for påfølgende analytiske eksperimenter. IQ3 oppvaskmaskiner legger til rette for reproduserbare resultater, selv i krevende bruksområder innen organisk, uorganisk og fysisk kjemi, biologi, mikrobiologi, i sykehuslaboratorier, apotek og i næringsmiddelbransjen.

Oppvaskmaskiner for LAB

IQ3

Dekontaminator for lab – laboratoriums vask.