LAB

Instrumentvaskere sykehuslaboratorier apotek og i næringsmiddelbransjen.

Vi utfører salg, service og reparasjoner av instrumentvaskere. Ta kontakt for mer informasjon.