Tørkeskap

Tørkeløsninger for brann- og redningsuniformer beskytter impregneringslaget. Programmet som brukes i det effektive tørkeskapet re-aktiverer impregneringslaget og sørger for at uniformene beholder sin beskyttelse.